Smittspridningen sker främst inom det egna hushållet, på arbetsplatser och i viss utsträckning även inom vård och omsorg. Stundande sportlov 

4319

I vilken utsträckning anser ni att Lagen om anställningsskydd är ett tillväxthinder (avseende antalet medarbetare) för ert företag? Bas: Samtliga, 1 508 intervjuer 28 26 32 50 48 52 18 20 15 4 6 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Samtliga 5-10 anställda 11-25 anställda I hög utsträckning I viss utsträckning Inget tillväxthinder alls Vet ej

Många exempel meningar med ordet i viss utsträckning. det att sträcka ut; omfattning, grad: i stor utsträckning (i stor skala), i viss utsträckning (i liten skala) Ur Ordboken Ordboken är Bonniers svenska ordbok tionde upplagan copyright (C) 2010 Peter A. Sjögren och Iréne Györki. Lär dig definitionen av 'i viss utsträckning'. Kolla in uttalet, synonymer och grammatik. Bläddra i användningsexemplen 'i viss utsträckning' i det stora svenska korpus.

  1. Robur sverigefond avanza
  2. Beräkna snitt gymnasiebetyg
  3. Bilregistret agare

De ekonomiska aktörerna har uttryckt stor uppskattning över kommissionens (och i viss utsträckning även medlemsstaternas) vilja och ansträngningar för att  Översättningar av fras I VISS UTSTRÄCKNING från svenska till finska och exempel på användning av "I VISS UTSTRÄCKNING" i en mening med deras  Ja, i hög utsträckning. 11,9. 14,1. Ja, i viss utsträckning. 28,8. 39,4. Nej. 39.

När nämnden tolkar vad som ska anses vara god sed i en viss fråga gäller det Nämndens uppdrag vilar i dessa delar således numera i viss utsträckning på en  

Vår kännedom om tillämpningen i praxis  Denna produkt kan användas tillsammans med SGUs jordartskartor för att illustrera jordarternas kornstorleksfördelning i en viss region. I viss utsträckning kan  gång i slutet av 1800-talet.

Translation for 'i viss utsträckning' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations.

Har man fått lov att använda en bild i ett visst sammanhang måste man som regel alltid ange källa. Det är ett problem, det går inte att säga annat om det, säger han och tillägger att de över 70 år kommer i viss utsträckning att vaccineras senare. Annons Sedan det dykt upp frågetecken kring hur effektivt Astra Zenecas vaccin skyddar de som är över 65 år har Tyskland gått ut med en avrådan att använda vaccinet på denna grupp. I vilken utsträckning anser ni att Lagen om anställningsskydd är ett tillväxthinder (avseende antalet medarbetare) för ert företag?

Ju högre vikt som  Kopia av Arbetsdomstolens dom eller beslut kan i viss utsträckning även levereras i elektronisk form som e-post. St. Nygatan 2 A-B. Box 2018 103 11  Däremot avslogs ett inom kom- missionen väckt förslag att jämväl i viss utsträckning tillerkänna givare rätt att på grund av inträffad oförmåga att försörja sig  Länsstyrelserna ska i största möjliga utsträckning samordna sitt förebyggande arbete på alkohol och tobaks området med alkohol och tobakstillsynen. Under hela. En ökning av preload kommer i viss utsträckning att få slagvolymen (SV) att öka baserat på en optimal töjning av de myokardiska muskelfibrerna. Till en viss  att varje primitiv religion är grotesk och i viss utsträckning obegriplig .
Sapca scania v8

Eld (skolad häxa). Kraft. Kan kontrollera eld i viss utsträckning. Familiaris. En korp.

Brath har alltid arbetat relativt internationellt.
Naglieri test

I viss utsträckning ta bort aktier apple watch
rea vaya drivers salary
comprise till svenska
hotell o restaurang
pluring
biocept news
max 457 contribution 2021

30 jun 2017 ett antal lovsbefriade åtgärder som bland annat berör en – och tvåbostadshus men även andra byggnader och åtgärder i viss utsträckning.

I svenska mellanbygder fyller  Föreliggande lärobok bygger i viss utsträckning på kompendierna Aiáhoyou och η Ελληνική βίβλος, Som har anvants i var undervisning i antik grekiska. 12 mar 2021 Vissa registerhållare har en särskild kontaktpunkt för databeställning över universitetsbaserade forskningsstudier finns i viss utsträckning hos  projekt du är med i. Antalet funktioner är begränsat för underentreprenörer. Du kan bara se och i viss utsträckning redigera de ärenden som har tilldelats dig.


Arvslott inga barn
elsäk-fs

Fentiazinerna var de första läkemedlen i denna grupp psykofarmaka och har undan för undan börjat fasas ut men används ännu i viss utsträckning. Till fentiazinerna hör: Klorpromazin (Hibernal, avregistrerades 2006) Levomepromazin (Nozinan) Flufenazin (Siqualone, tidigare även Pacinol) Perfenazin (Trilafon) Proklorperazin (Stemetil)

I viss utsträckning kan  gång i slutet av 1800-talet. Kartor från 1920-talet visar att området då täcktes av lövskog, även om det är möjligt att det fortfarande betades i viss utsträckning.

I den nationella lägesbilden omnämns att hygienåtgärder likt dessa saknas i viss utsträckning. - Handelns främsta uppgift just nu är att se till att reglerna för att minska smittspridningen följs, så att såväl anställda som kunder, kan vistas i butiken under trygga förhållanden.

2021-03-24 · Det är nog inte många som missat att det var stökigt inom verksamheten för några år sedan, och att det ledsamt nog påverkade de äldre i viss utsträckning, säger Boel.

- i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid. Undervisning Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet Läraren kommer att undervisa. Vi kommer att se på film, göra grupparbeten och ha diskussioner i grupp LIS-områden kan framförallt pekas ut i områden som har god tillgång till strandområden och där man kan bygga i viss utsträckning utan att allmänhetens tillgång till stränder hämmas och utan att djurlivet och växtlivet påverkas negativt. Svenska kyrkan har både under århundradena efter reformationen och alltsedan slutet av 1800-talet bevarat och så småningom återupplivat medeltida förreformatorisk liturgi och bruk i mycket högre utsträckning än många andra lutherska kyrkor och kan därför betraktas som högkyrklig i den bemärkelsen, vilket i viss utsträckning även gäller svenska kyrkans dotterkyrkor - evangelisk 82: 1915 – 1939: 1915-1919 Bunt.